Счетоводна къща Орби конт е фирма, известна с дейността си, която е съсредоточена в областта на финансите и счетоводството. Основната ни грижа е защитата на интересите на клиентите ни чрез богатия инстументариум на законовите и данъчните механизми. Данъчния комфорт е гарантиран на нашите клиенти. При нужда от консултация по счетоводни или данъчни въпроси ние сме насреща защото отговаряме на съвременните потребности на бизнес потребителите в динамичната атмосфера на днешната бизнес среда. Индивидуалния подход към счетоводството на всеки клиент е приоритет за нас.

Консултации

Консултациите, които предлагаме включват изготвяне на кредитна обосновка и съдействие при кредитиране от банкови институции, маркетингови проучвания и др. Оптимизираме данъчната политика с цел намаляване на данъчната тежест.

Административни въпроси

Ние можем да ви представим пред НОИ, пред Инспекцията по труда, при регистрация на фирма, пред Комисията за защита на личните данни както и пред всички останали институции. Регистрирането на фирми по ДДС също е част от счетоводната ни дейност.

Всичко за персонала

Когато имате проблеми с текучеството на персонала, очевидно се нуждаете от нашата помощ. Счетоводна къща Орби конт съставя трудови договори, извършва обработка на ведомости за работни заплати, платежни документи, подава данни за персоналния регистър на осигурените лица, разработва длъжностни характеристики на персонала.

Счетоводна къща

Екипът на счетоводна къща Орби конт се състои от квалифицирани и мотивирани професионалисти, чиято цел е да спомогнат за успеха на клиентите си. Ние следим непрекъснато измененията в счетоводните закони и стандарти и работим в съответствие с най-новите изисквания.

Счетоводство

Областта на счетовостството, която покриваме е включва изграждане на счетоводна политика, сметкоплан съобразен с изискванията на НСС и МСС, on line банкиране, осчетоводяване на документoоборота, водене на хронологични и аналитични регистри, Справка-декларация по ДДС,изготвяне на оборотна ведомост, главна книга, баланс, отчет за приходите и разходите, изготвяне на дневници, декларации за първична данъчна регистрация, подаване на данни в НАП, изготвяне и подаване на декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО, регистрация и промяна на обстоятелствата по ДПК. Цените могат се договарят и допълнително в зависимост от обема на счетоводната и консултанска работа във всяка отделна фирма.